Jäsenkyselyn tulokset

Ao 125 jäsenkysely 2013

Ammattiosaston hallitus teki toiminnastaan jäsenkyselyn loppusyksystä 2013. Pilottikysely tehtiin ao:n risteilyllä keväällä 2013.
Syksyn jäsenkyselyyn vastasi 43 jäsentä ja keväällä 21. Yhteenveto on syksyn kyselystä.

Tärkeimpinä syinä kuulua ammattiliittoon nousivat esiin edunvalvonta-asiat (10),Tehyedut (14) ja työttömyysturva(11). Myös periaatetta, omaa hoitoalan ammattiosastoa ja yrittäjän potilasvakuutusta pidettiin tärkeänä.

Odotuksia ja toiveita ao:n toiminnalle esitettiin seuraavasti: edunvalvonta(36), virkistys(17),koulutukset(15),jäsenillat(11). Lisätoiveina esitettiin mm. sos.median hyödyntämistä palvelujen markkinoinnissa,yhteistyötä Pron kanssa koulutuksen tai virkistystapahtumien merkeissä.

Kiinnostusta osallistua ao:n järjestämiin tapahtumiin oli 30, joskus 12, ja ei lainkaan 1 vastaajalla.

Ao:n kotisivuihin oli tutustunut 26 ja ei ollut tutustunut 17 vastaajaa.

Kotisivut vastasivat jäsenten tiedottamis- ja yhteydenpitotarpeeseen yleisesti hyvin (kyllä 40,ei 2,osittain 1).

Muita terveisiä ao:n hallitukselle: -kiitos kaikille
-kiitos tiedottamisesta ja retkien järjestämisestä
-hienoa, että olette panostaneet kotisivuihin. Niitä voisi vielä edelleen kehittää kirjoittamalla mm. luottamusmiestoiminnasta ja Tehyn eri jaostoista,koska jäseninä on paljon ammatinharjoittajia sekä vierailemalla muiden ao:jen sivuilla keräämässä hyviä ideoita omaan käyttöön. Zemppiä toimintaan.

Syyskokouksessa arvottiin lahjakortti vastanneiden kesken ja se toimitettiin voittajalle.

Ao:n hallitus kiittää jäsenkyselyyn vastanneita ja huomioi vastauksia toimintansa suunnittelussa.
/Päivi Hamari varapj.