Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat ammattiosasto 125, Tehyn Uudenmaan yksityisten toimialojen ammattiosaston jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Läsnäolo-oikeus kokouksessa on todistettava henkilöllisyystodistuksella tai muuten luotettavalla tavalla. Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

Äänioikeuden tarkistaminen

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa 10.10. – 14.10.2019 lähettämällä kysely ammattiosaston sähköpostiin ao125@tehy.net tai ammattiosaston puhelimeen teksiviesti 0400356125. Jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen henkilön käyttämään tarkistusmahdollisuuttaan.

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 28.10.2019 mennessä.