Vaaliasiakirjat

Ehdokasasiakirja ja mahdollinen vaaliliittosopimus tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna vaalilautakunnalle 24.10.2019 mennessä.

Ehdokasasiakirjan ja mahdollisen vaaliliittosopimuksen voi myös lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen ao125@tehy.net tai osoitteeseen Riitta Velin Työterveyslaitos  PL 40 00251 Helsinki. Postitse lähetetty asiakirja tulee myös olla perillä 24.10.2019 mennessä.