Historia

Vuonna 2010 Tehy käynnisti rakennemuutoksen ammattiosastotoiminnassa, millä pyrittiin mm. edunvalvonnan parantamiseen.  Ammattiosastojen yhdistäminen, rakenneuudistus, oli Tehyn valtuuston linjaama muutos.  Rakenneuudistuksella vähennettiin ammattiosastojen lukumäärää sekä keskitettiin jäsenet joko saman työnantajan piirissä toimivaan ammattiosastoon tai suurempiin, toiminnaltaan samantyyppisiin yksiköihin. Uudenmaan alueella toimii paljon pieniä yksityisiä työpaikkoja ja tehyläisiä ammatinharjoittajia. Nämä Uudellamaalla toimivat yksityisten toimialojen tehyläiset fuusioituivat 1.10.2012 Tehyn Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Helsinki-Espoon ammattiosastoon 125 ja ao:n nimeksi tuli Tehyn Uudenmaan yksityisten toimialojen ammattiosasto ry 125

Ammattiosaston koon ja jäsenmäärän huomattavan kasvun myötä ammattiosaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen vaatii yhdistymisen jälkeen oman aikansa, jotta kaikki asiat sujuvat juohevasti niin edunvalvonnan kuin tiedottamisen ja jäsenten koulutus- ja virkistystoiminnan suhteen.