Tehtävämme

Tehyn ammattiosastojen ydintehtävät ovat taloudellinen ja ammatillinen edunvalvonta sekä jäsenhankinta. Lisäksi ammattiosastomme järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen.

Tehyn ammattiosastojen tarkoitus ja tehtävät (2§)

  • Toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi
  • Toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa
  • Neuvottelee ja tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista
  • Kehittää jäsentensä ammattitietoa ja – taitoa ja edistää yleistä terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltotyötä sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta
  • Järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa